Menu

Marcin Żądło MARDREW Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój PPH MARDREW Marcin Żądło poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum wiercąco – frezująco – tnącego”.

Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH MARDREW Marcin Żądło poprzez zakup środków trwałych, wprowadzenie na rynek krajowy nowatorskich usług, oraz zwiększenie zatrudnienia.

Wartość projektu: 871.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 696.800,00 PLN

OFERTA